ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
18/01/2561 09:51   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ตำแหน่งบริหารและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  อมรรัตน์ วงศ์จันทร์
11/01/2561 11:27   ด่วนที่สุดแจ้งข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักผิด และแก้ไขข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Data Management Center : DMC  กลุ่มนโยบายและแผน  เครือวรรณ์ อ้อยจินดา
09/01/2561 08:36   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบ internet โรงเรียน  กลุ่มนโยบายและแผน  เครือวรรณ์ อ้อยจินดา